Tall frå kalveteljinga 20 juni 2019

Det vart toppår resultat for kalveteljing 55 kalv pr 100 simle det har me berre hatt ei gong tidlegare. Minst 328 kalv og 598 simle og 18 bukk. Desse var med leiar og fotograf Svein Ekre Observatør og sekretær Øystein Romtveit Sno Stein G Clemensen Pilot Fjellfly Stian.