Resultat kalveteljinga 2019

Toppresultat 55 kalv pr 100 simle Minst 328 kalv og minst 598 simle og 18 bukkar 944 dyr tilsaman.
Leiar og fotograf Svein Ekre Observatør og sekretær Øystein Romtveit SNO Stein G Clemensen Fjellfly pilot Stian Johansen.