Informasjonsfoldar

Reinsjakt

2022

Etter litt diskusjon har ein kome fram til at det frå og med i år ikkje blir produsert det som har blitt kalla «digital villreinfolder». Ein ynskjer i staden å lage ei dedikert underside på villreinsenteret sine sider som inneheld same informasjon.