Villrein 2022

VillreinområdeSetesdal Austhei
Totalt areal2401475
Felt hannkalv39
Felt hann 1½ år15
Felt eldre hann61
Felt hunnkalv33
Felt hunn 1½ år19
Felt eldre hunn72