Bilete

Bilete over frå jakta hausten 2021. Fotografer Svein Ekre og Nils Åge Lio.

Rein på vinterbeite i Setesdal aust villreinområde