Bilete

Rein på vinterbeite i Setesdal aust villreinområde