Skribentarkiv: Tor-Harald Lilleaas

Nå må du installere ny versjon av appen Sett og skutt | Villrein

Nå må du installere ny versjon av appen Sett og skutt Miljødirektoratet lanserer ny versjon av appen Sett og skutt. Den eksisterende versjonen vil slutte å … — Les på villrein.no/na-ma-du-installere-ny-versjon-av-appen-sett-og-skutt/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Informasjon om tellinger m.m. i 2024

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Stortingsmelding og tiltaksplaner er ulike ingredienser som hver for seg spiller en viktig rolle | Villrein

I media går debatten om villrein, og godt er det. For villreinen er det kjærkomment med alle som ønsker at villreinen skal få det bedre. Samtidig er det fle …— Les på villrein.no/stortingsmelding-og-tiltaksplaner-er-ulike-ingredienser-som-hver-for-seg-spiller-en-viktig-rolle/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Meld. St. 18 (2023–2024) – regjeringen.no

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens politikk for å forbedre tilstanden for villrein i Norge. Meldingen beskriver villreinens historiske utvikling og betydning for de første menneskene i Norge, hvilke utfordringer villrein står ovenfor i dag, og… — Les på www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20232024/id3032111/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Nye tiltak for å redde villreinbestanden i Noreg – regjeringen.no

Nær 90 prosent av villrein i Europa er i Noreg, men bestanden er under press. Nå legg regjeringa fram nye tiltak som skal snu den negative utviklinga og betre tilstanden for villreinen.— Les på www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-redde-villreinbestanden-i-noreg/id3032690/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet

Bare halvparten av villreinområdene i Norge oppfyller kvalitetsnormen for hvor god tilstand et villreinområde skal ha. Ulike typer av menneskelig… — Les på www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/ta-hensyn-til-villreinen-i-paskefjellet

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt – Hjorteviltportalen

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt – Hjorteviltportalen— Les på www.hjortevilt.no/en-av-grunnene-til-at-villrein-trenger-tilgang-til-hele-leveomradet-sitt/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt | Villrein

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt Foto: SNO/MiljødirektoratetPublisert: 8.3.2024 // Tekst: Karina GjerdeVillrein i Se …— Les på villrein.no/en-av-grunnene-til-at-villrein-trenger-tilgang-til-hele-leveomradet-sitt/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Seminar om «villrein, ferdsel og allemannsretten» 22. april på NMBU, Ås | Villrein

Seminar om «Villrein, ferdsel og allemannsretten» 22. april på NMBU, ÅsPublisert: 24.1.2024 // Tekst: Tor Punsvik // Foto: Anders MossingI år skje …— Les på villrein.no/seminar-om-villrein-ferdsel-allemannsretten-2024/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Laget dashbord for villreinforvaltning – Hjorteviltportalen

Laget dashbord for villreinforvaltning – Hjorteviltportalen — Les på www.hjortevilt.no/laget-dashbord-for-villreinforvaltning/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel