Skribentarkiv: Tor-Harald Lilleaas

Meld. St. 18 (2023–2024) – regjeringen.no

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens politikk for å forbedre tilstanden for villrein i Norge. Meldingen beskriver villreinens historiske utvikling og betydning for de første menneskene i Norge, hvilke utfordringer villrein står ovenfor i dag, og… — Les på www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20232024/id3032111/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Nye tiltak for å redde villreinbestanden i Noreg – regjeringen.no

Nær 90 prosent av villrein i Europa er i Noreg, men bestanden er under press. Nå legg regjeringa fram nye tiltak som skal snu den negative utviklinga og betre tilstanden for villreinen.— Les på www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-redde-villreinbestanden-i-noreg/id3032690/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet

Bare halvparten av villreinområdene i Norge oppfyller kvalitetsnormen for hvor god tilstand et villreinområde skal ha. Ulike typer av menneskelig… — Les på www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/ta-hensyn-til-villreinen-i-paskefjellet

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt – Hjorteviltportalen

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt – Hjorteviltportalen— Les på www.hjortevilt.no/en-av-grunnene-til-at-villrein-trenger-tilgang-til-hele-leveomradet-sitt/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt | Villrein

En av grunnene til at villrein trenger tilgang til hele leveområdet sitt Foto: SNO/MiljødirektoratetPublisert: 8.3.2024 // Tekst: Karina GjerdeVillrein i Se …— Les på villrein.no/en-av-grunnene-til-at-villrein-trenger-tilgang-til-hele-leveomradet-sitt/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Seminar om «villrein, ferdsel og allemannsretten» 22. april på NMBU, Ås | Villrein

Seminar om «Villrein, ferdsel og allemannsretten» 22. april på NMBU, ÅsPublisert: 24.1.2024 // Tekst: Tor Punsvik // Foto: Anders MossingI år skje …— Les på villrein.no/seminar-om-villrein-ferdsel-allemannsretten-2024/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Laget dashbord for villreinforvaltning – Hjorteviltportalen

Laget dashbord for villreinforvaltning – Hjorteviltportalen — Les på www.hjortevilt.no/laget-dashbord-for-villreinforvaltning/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Turplanlegger | Villrein

Turplanlegging for villreinvenner Foto: Martin I. Dalen Her kan du lese om hvordan du kan ta hensyn til villreinen på tur. Først kan du lese om råd for plan … — Les på villrein.no/turplanlegger/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Tiltaka som skal redde Europas siste villrein – Miljødirektoratet

Tiltaksplanar for sju nasjonale villreinområde inneheld ei rekkje kraftfulle og nødvendige tiltak for å bevare villreinen. — Les på www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/desember-2023/tiltaka-som-skal-redde-europas-siste-villrein/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Flere villreinområder med dårlig kvalitet og anbefalinger om hvordan trenden kan snus​ | Villrein

Flere villreinområder med dårlig kvalitet og anbefalinger om hvordan trenden kan snus Nå har alle våre 24 villreinområder blitt klassifisert etter kvalitets … — Les på villrein.no/flere-villreinomrader-med-darlig-kvalitet-og-anbefalinger-om-hvordan-trenden-kan-snus/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel