Skribentarkiv: Svein Ekre

Merkeprosjekt SA 2019

Foto Svein Ekre

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

kalveteljing 20juni 2019

Referat konstituerande møte SA&BV_19._20.mars_2018 Prosjektskisse BV_NVS Notat 4-2017_per 08.11.2017

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

bilete frå kalveteljinga 20 juni 2019

Dette galleriet inneheld 1 foto.

Fleire galleri | Legg att eit innspel

Villreinen i setesdalsheiane

Dette galleriet inneheld 4 foto.

Ein av flokkane som det vart merkt frå veterinær kvalitetssikra og ferdig med 4 simla i Setesdal Austhei

Fleire galleri | Legg att eit innspel

Fellings resultat 2018

Tildelte og felte dyrVillrein

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Referat

Referat konstituerande møte SA&BV_19._20.mars_2018

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel