Månadsarkiv: mai 2023

Regjeringen ber om forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge – regjeringen.no

I forbindelse med utarbeidelse av en stortingsmelding for villrein, ber Klima- og miljødepartementet med dette om innspill til tiltak og virkemidler for å forbedre tilstanden til villrein i Norge.— Les på www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/regjeringen-ber-om-forslag-til-politikk-for-a-bedre-tilstanden-til-villrein-i-norge/id2973718/

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel