Samler tiår med villreinforskning i enkelt kartverktøy

Store villreinflokker spretter lettbeint gjennom den bratteste steinura på leting etter mat. Ulendt fjellterreng stopper ikke fjellets nomade….
— Les på www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/samler-tiar-med-villreinforskning-i-enkelt-kartverktoy

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.