Villreinen i setesdalsheiane

foto svein ekre

Villrein SA

Ein av flokkane som det vart merkt frå
veterinær kvalitetssikra og ferdig med 4 simla i Setesdal Austhei
Dette innlegget vart lagt inn i Bilder. Bokmerk fastlenkja.