Velkommen til nettstaden Setesdal Austhei Villreinlag !

Setesdal Austhei Villreinlag

Til orientering. 

Då heve 2 av dei 3 GPS merka dyri kryssa 450 igår 22 juli kl 2300. Den tredje står aust mot Skjulsbekk den 20 juli, er ikkje oppdatera sidan denne dato. Alle tre har over lengre tid vore nord mot Bjørnevatn, men av ein eller annan grunn ikkje trekt over.