Velkommen til nettstaden Setesdal Austhei Villreinlag !

Setesdal Austhei Villreinlag


* GPS merka simler er viktig i samband med forvaltning og forskning, så ikkje skyt dei.

* Meld frå om sjuke skadde dyr til oppsyns sentralen Skinnarbu.

* viktig og god informasjon på villreinen.no.

Hugs CWD prøver

* lymfeprøver

* hjerneprøver

*Hugs nøyaktig veging av kalv. Skal nyttast i samband  med kvalitetsnormen m.m.

Meld inn etter felling av kalv.


Til orientering. 

Då heve 2 av dei 3 GPS merka dyri kryssa 450 igår 22 juli kl 2300. Den tredje står aust mot Skjulsbekk den 20 juli, er ikkje oppdatera sidan denne dato. Alle tre har over lengre tid vore nord mot Bjørnevatn, men av ein eller annan grunn ikkje trekt over.